Privacybeleid Echt Margje

 

Inleiding

 

Hier leest u het privacybeleid van Echt Margje. Lees het zorgvuldig. Echt Margje is opgericht door Margje Hoogland en gevestigd te Mûnein aan de Halligenweg 27, 9063 DX. De werkzaamheden verricht zij vanaf Rijksstraatweg 23B, 3545 NA te Utrecht. Echt Margje staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 77446518. Echt Margje is per e-mail te bereiken op hoi@echtmargje.nl en telefonisch via +31 6 46565105.

Op deze pagina leest u hoe Echt Margje omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Er wordt aangegeven welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doelen deze gebruikt worden. Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden aangepast. De laatste wijziging is gedaan op 17-08-2020.

 

Informatie over de verwerkingen

 

Via Echt Margje worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: woonplaats, postcode, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, Google Analytics gegevens, KvK-nummers en BTW-nummers.

De gegevens worden verwerkt om overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om een naar behoren functionerende (financiële) administratie bij te kunnen houden. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt om het verzenden van mail (nieuwsbrief) mogelijk te kunnen maken. De persoonsgegevens worden voor een termijn van één (1) jaar opgeslagen. Het verwerken van de persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Cookies

 

Echt Margje maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is hetzelfde als een stukje data dat door de website op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u deze website bezoekt verzamelt Echt Margje iedere keer met behulp van de cookie technische informatie, deze informatie is basis informatie als via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies, daarnaast geldt het ook voor andere soortgelijke technologieën. De website van Echt Margje gebruikt cookies voor een aantal zaken: om bezoekers te voorzien van goed afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om bezoekers tijdens het bezoek aan de website te volgen. Met deze informatie kan de website Echt Margje worden verbeterd, zodat u een goede gebruikservaring beleeft.

Goed om te weten
De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren:

 • in Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking. Dit doet u door de volgende stappen te nemen: ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’. Hier vindt u de juiste instelling;
 • in Firefox (versie 24) kunt u ook alle cookies blokkeren. Dit doet u door de volgende stappen te nemen: ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’. Vervolgens kunt u in het keuzemenu ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ selecteren. Schakel het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit; en
 • in Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren. Dit doet u door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan. Klik dan op ‘Instellingen’, daarna op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en op ‘Instellingen inhoud’. Als laatste kunt u onder het kopje ‘Cookies’ ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ selecteren.

Wanneer u alle cookies blokkeert, kan dat een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites. Wanneer u hier toch voor kiest, kan het zijn dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Het is ook mogelijk reeds opgeslagen cookies te verwijderen:

 • in Internet Explorer (versie 10) is het mogelijk de cookie-bestanden handmatig te verwijderen (kijk hiervoor op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • in Firefox (versie 24) is het ook mogelijk om u cookies verwijderen. Dit doet u door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken. Klik vervolgens op ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’, vervolgens op ‘Cookies tonen’ en als laatste op ‘Alle cookies verwijderen’; en
 • in Chrome (versie 29) zijn cookies te verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan. Klik hier op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’. Daarna kunt u er voor kiezen om ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren. Klik als laatste op ‘Browsergegevens wissen’.

Ook het verwijderen van cookies kan een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

 

Verwijzing naar andere websites

 

Deze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Echt Margje heeft hier geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Indien u door het klikken op een hyperlink op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Echt Margje zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst die zij heeft met klanten. Deze bedrijven worden door de wet ‘verwerkers’ genoemd. Bedrijven die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de hosting die de website van Echt Margje verzorgt en de verwerker van financiële gegevens van Echt Margje. De verwerkers handelen ten alle tijden onder de volledige verantwoordelijkheid van Echt Margje.

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als dat op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Echt Margje zal in dat geval uw persoonsgegevens doorgeven aan bevoegde instanties.

 

Uw privacyrechten

 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten.

 • U hebt het recht om Echt Margje te verzoeken om inzage (art 15 AVG)
 • U hebt het recht om Echt Margje te verzoeken om van rectificatie (art. 16 AVG)
 • U hebt het recht om Echt Margje te verzoeken van uw persoonsgegevens te wissen(art. 17 AVG).
 • U hebt het recht om Echt Margje te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
 • U hebt onder bepaalde omstandigheden ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • U hebt het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

De rechten kunnen niet in alle gevallen worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over of en wanneer het mogelijk is deze rechten uit te oefenen.

 

Wilt u de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen? Stuur een e-mail naar hoi@echtmargje.nl

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Ook dan kunt u een mail sturen naar hoi@echtmargje.nl

Wilt u een klacht indienen over Echt Margje met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens? U kunt dit doen bij een toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens is daar een voorbeeld van.