Disclaimer Echt Margje

 

Welkom op www.echtmargje.nl, de website van eenmanszaak Echt Margje, met KvK-nummer 77446518. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer. De inhoud van deze pagina kan te allen tijde worden aangepast door Margje Hoogland (eigenaar Echt Margje), zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

De inhoud van deze website is door Margje Hoogland met zorg samengesteld, maar het gebruik van de website is altijd op eigen risico. Margje Hoogland zal haar uiterste best doen de inhoud van de website zo correct en up-to-date mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat informatie achterhaald is of zelfs fouten bevat. Margje Hoogland is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van de informatie van deze website (of informatie die op een andere manier door Margje Hoogland is verstrekt), komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond hiervan kan geen overeenkomst tussen u en Margje Hoogland tot stand komen. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u een mail sturen naar hoi@echtmargje.nl.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website www.echtmargje.nl worden voorbehouden door Margje Hoogland. Wilt u gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen? Vraag hiervoor dan toestemming via hoi@echtmargje.nl.

Mocht het zo zijn dat Margje Hoogland uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen op haar site te plaatsen, laat het dan weten via hoi@echtmargje.nl. Margje Hoogland zal de artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden direct van haar website verwijderen. Margje Hoogland is dan niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Op deze website van Echt Margje en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer van Echt Margje worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter.